Intervisie voor mediators

Anja Sophie Boorsma van Wakkere Tante faciliteert al 6 jaar intervisie-bijeenkomsten in Amsterdam met een vaste groep mediators. Dit zijn mediators met verschillende achtergronden en specialisaties, waardoor er veel kruisbestuiving is.

Intervisies met Anja Sophie zijn altijd anders. Ze gebruikt telkens verschillende intervisie methodieken, en lardeert een sessie met oefeningetjes over bijvoorbeeld aannames checken, lichaamsbewustzijn, luisteren in de onderstroom, de innerlijke criticus in de procesbegeleider.

Een aantal reacties van deelnemers die al sinds het begin (december 2017) in de groep zitten:

  • “Je bent elke keer goed voorbereid, past steeds weer een andere techniek toe (houdt het sprankelend), strakke tijdregie. Veel diepgang naar de diepere niveaus in onszelf.” (Eliane Dosker, Mediation Van Belang)
  • “Intervisie met diepgang, erg waardevol. Je bereidt je altijd erg goed voor en zorgt voor veel afwisseling.” (Penny Bleeker-Bloem, Bloem Mediation)
  • “Erg goede inhoudelijke intervisie.” (Mr. Ing. J.J. van de Vijver, advocaat-mediator in de bouw)

We komen 3 keer per jaar live bij elkaar in Amsterdam, en in het laatste kwartaal is de bijeenkomst online via Zoom. (in 2024 is er een kleine kans dat 2 van de 4 sessies online zijn, ivm reisplannen van Anja Sophie).

De mediators hebben verschillende achtergronden/specialisaties. Het zijn er 8, plus Anja Sophie.

Er zijn 2 groepen, de oorspronkelijke groep uit 2017 (met nog een vaste kern uit die tijd), en een nieuwe groep die in 2023 is gestart. In beide groepen is m.i.v. januari 2024 1 plek vrij.

Praktische informatie:

  • Het PE-reglement van de MfN schrijft minimaal drie bijeenkomsten per 12 maanden voor. Wakkere Tante biedt een pakket aan met vier bijeenkomsten per 12 maanden. Dit zorgt ervoor dat je, ook als je een keer verhinderd bent, aan je minimale hoeveelheid bijeenkomsten kunt komen. Dit systeem werkt alleen als iedereen zich committeert aan alle 4 de bijeenkomsten (behoudens overmacht). Dat levert de mensen die ‘onnodig’ een 4e bijeenkomst doen overigens gewoon extra punten op, die je ook weer kunt meetellen.
  • Het reglement schrijft sessies van minimaal 2 uur voor. Dat is aan de krappe kant. Wakkere Tante biedt sessies aan van 2,5 uur, met daarin een korte pauze. Daaraan voorafgaand is er een kwartier inlooptijd, voor koffie/netwerken/bijpraten en speling voor het geval je vertraging hebt onderweg. Op jaarbasis krijg je 4 x 2,5 = 10 PE-punten. Per periode van 3 jaar is dat dus 30 punten. Je moet volgens het reglement min. 18 intervisie-punten behalen en je mag er max. 34 opvoeren. Omdat het bij de MfN niet mogelijk is om halve punten in te voeren wordt het 3-2-3-2.
  • Anja Sophie voert de punten in bij de MfN, dus je krijgt deze automatisch bijgeschreven. Als je ADR-lid bent krijg je de gegevens om zelf de punten op te voeren. Er is beperkt plek voor ADR-leden, omdat de MfN eisen stelt aan hoeveel MfN-registermediators er minimaal aanwezig moeten zijn.
  • We hebben nav goede ervaringen met online intervisie besloten om 1 sessie per jaar online te blijven doen (via Zoom). Dat is in principe de 4e sessie (doorgaans november of begin december). De live sessies (doorgaans maart, juni en september) vinden plaats in een zaaltje in het Polanentheater: Polanenstraat 174 Amsterdam. Dit is in de Spaarndammerbuurt in het westen van de stad. Het is vlakbij de ring A10 West, en ook goed bereikbaar met de bus vanaf Centraal Station en Station Sloterdijk. Parkeren kan in de buurt met korting op de bezoekersvergunning van Anja Sophie. Gratis parkeren is voor enkele deelnemers mogelijk op het terrein van het Polanentheater.
  • Sessies zullen middels een datumprikker geprikt worden. Tot nu toe hebben we meestal sessies gehad op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 10:00-12:30, maar dit kan veranderen.
  • Een jaarpakket kost €225,- excl. BTW. Dit is inclusief de zaalhuur. Je krijgt een factuur. Voor de kosten maakt het niet uit hoeveel keer je aanwezig bent. Deelnemers kunnen aan het eind van het kalenderjaar besluiten of ze een nieuw jaarpakket willen nemen.

Over de facilitator:

Anja Sophie Boorsma (1977) is sinds 2004 werkzaam bij verschillende soorten organisaties, waar ze verschijnt in diverse rollen: trainer, (team)coach, theatermaker, dagvoorzitter, procesbegeleider, werkretraite-leider, schrijver en spreker. Ze deed in 2015 de basisopleiding Mediation bij het MTi en werd daar meteen als gastdocent ingezet met een workshop ‘Omgaan met Onverwachte Wendingen en Impasses’ (Improvisatietechnieken voor Mediators). Deze training kreeg gemiddeld een score van 8,5 van de deelnemers. Omdat ze een generalist i.p.v. specialist is, en conflictbemiddelingstechnieken momenteel vooral gebruikt binnen teamcoachtrajecten, heeft ze besloten geen registermediator te willen worden. Door haar jarenlange ervaring als facilitator heeft de MfN haar echter wel geaccepteerd als officiële intervisie-leider.

De afgelopen 6 jaar gebruikte ze onder meer de volgende methodieken:

Hoeden van De Bono, Roddelen, Associatiekaarten, Metaforen, Levend Kernkwadrant, Incidentmethode, Kernwaarden, Appreciative Inquiry, Socratische methode, Balint methode, Geweldloze Communicatie, Mindmaps. Ook houdt ze erg van het werken met het opsporen van ongeschreven regels, aannames en onvervulde behoeften.

Ten behoeve van de dynamiek in een bijeenkomst doet Anja Sophie tussen de casusbesprekingen door soms kleine oefeningen.

Ook biedt ze stukjes theorie aan uit diverse modellen, zoals Voice Dialogue (de innerlijke criticus in jou als mediator), Transactionele Analyse, Polyvagaal theorie (zenuwstelselregulatie, symptomen herkennen van een vecht/vlucht/bevries reactie bij deelnemers), procesbegeleiden in de onderstroom / gebruik van intuitie.

Als gecertificeerd Circling facilitator (Circling is een methode die lijkt op geweldloze communicatie) doet Anja Sophie daar ook oefeningetjes uit, wat door de deelnemers als waardevol en toepasbaar wordt ervaren.

Als je je wilt aanmelden of een vraag hebt: stuur een mail naar hallo@wakkeretante.nl of gebruik de blauwe knop.

Als je even mijn stem wilt horen om te kijken of het klikt: bel naar 06-54761742.