newtagposter

Gedoe-reductie in organisaties

In een mensenleven, en dus ook in organisaties, is vaak sprake van vreselijk veel gedoe. En dat kost tijd, geld, energie en plezier. Het vraagt een heldere blik om de vinger te leggen op het probleem en de knoop te ontwarren. Vervolgens wil je een maatwerk-interventie met gevoel voor de omstandigheden, en medewerkers die daarvoor open staan.

Ontwarren en Ontwapenen

Ik ben Anja Sophie Boorsma en onder de naam Wakkere Tante draag ik in organisaties bij aan gedoe-reductie. Dat doe ik door te ontwarren (met mijn hoofd en intuitie) en te ontwapenen (met mijn hart, spontaniteit en humor). Zo verbeter ik communicatie, samenwerking en acceptatie, en verhoog ik inzicht en (werk)geluk.

Mijn grootste talent is dat ik zowel analytisch áls sensitief áls creatief ben. Of zoals op sommige vitaminepotjes staat: een ‘Alles-in-1 Vrouw’.

Schakelen en combineren: maatwerk

Als ontwerper en begeleider van uiteenlopende programma’s/begeleidingstrajecten maak ik gebruik van een hele rijke achtergrond. Ik ben namelijk een echte generalist en ik geloof dat dat precies is wat deze maatschappij vol snelle veranderingen en vele dwarsverbanden nodig heeft.

Ik ben opgeleid als trainer, coach, en mediator. Maar ook als improvisatie-acteur, yin yoga docent, en Circling facilitator. Er zijn allemaal prachtige kruisbestuivingen tussen die vakken (zie tab Werkwijze). Mijn jarenlange ervaring met improvisatie zorgt ervoor dat ik snel kan schakelen en dus echt maatwerk kan leveren op het moment zelf.

Mijn stijl en waarden

Ik ben professioneel eigenwijs en geloof dat dat in ieders belang is. Ik zeg het dus ook eerlijk als ik het gevoel heb dat de match niet klopt. Daarnaast is integriteit een van de kernwaarden van mijn bedrijf.

Wat mij verder kenmerkt is humor, energie, nuchterheid, sensitiviteit, diepgang, scherpe blik en open mind. Plus 20 jaar ervaring en vele enthousiaste en terugkerende klanten.

NB: Nu ook online sessies! Een klant schreef: “Ondanks dat ze de groep niet kende, wist ze een ongedwongen en veilige sfeer te creëren. Wakkere Tante is een uitstekende online facilitator voor een groepssessie. Ze beheerst de techniek en gaat goed om met de online groepsdynamiek. Zelf was ons dit niet gelukt.”

Teamsessie / teamcoaching

Met 20 jaar ervaring als procesbegeleider bij uiteenlopende organisaties heb ik vele veranderprocessen van dichtbij meegemaakt en ontdekt hoe ik het meeste kan bijdragen. Ik ontwerp sessies waarin ik mijn brede achtergrond verwerk in verrassende programma’s. Enkele van mijn favoriete methodieken zijn Voice Dialogue, toegepaste mindfulness en toegepaste improvisatie. Soms word ik voor een eenmalige sessie ingezet, soms voor een aantal, en soms voor een langer teamcoach traject.

Teamcoaching

Als teamcoach heb ik ervaring met:

 • begeleiding van een team over meerdere jaren (preventieve inzet)
 • begeleiding van een team gedurende een kortere periode als dingen niet lekker lopen

Teamcoaching kan een combinatie zijn van:

 • faciliteren van bijeenkomsten, zoals een Project Follow Up
 • fly on the wall op de werkvloer (bijvoorbeeld het bijwonen van vergaderingen en later feedback geven op de communicatie)
 • conflictcoaching (tussen 2 of 3 collega’s)
 • teambuildingsessies
 • reflectie opdrachten
 • belrondes met teamleden
 • advisering aan management over thema’s die in het team opduiken die veelzeggend zijn voor de organisatie cultuur

Ik maak verfrissende anders-dan-anders programma’s. Een paar reacties over mijn begeleiding, van ingenieurs van het adviesbureau TAUW:

“Telkens als je een werkvorm uitlegt denk ik ‘What the F*ck gaan we nou weer doen’ en dan blijkt het achteraf toch altijd nuttig te zijn geweest”

“Je hebt een hele andere stijl dan wij ingenieurs, maar toch weet je het zo te balanceren dat je ons meekrijgt” 

En n.a.v. een team coach traject voor een team in de ouderenzorg schreef een deelneemster:

“De coaching heb ik als fijn ervaren; Zeer duidelijk, open, VEILIG, nuttig en met een mooi resultaat. Anja Sophie is ÉCHT en daardoor voor mij een prima coach. Zij speelt in op wat er op HET MOMENT nodig is en zonodig lost zij ter plekke ingewikkelde situaties op.” 

Een steeds weer terugkerend thema in mijn teamcoaching is de Waan van de Dag, en het motto ‘Vertragen om te Versnellen’.

Want we maken het in organisaties vaak nodeloos ingewikkeld, om vervolgens door de Waan van de Dag al helemaal niet meer te kunnen reflecteren op waarom we de dingen doen zoals we ze doen.

Eenmalige sessies

De eenmalige sessies kunnen over diverse thema’s gaan. In deze programma’s kunnen deelnemers:

 • in beweging komen
 • patronen doorbreken
 • zich uitspreken
 • werken aan zingeving/persoonlijke groei
 • de samenwerking verbeteren
 • op zichzelf reflecteren
 • inzicht krijgen in mechanismen die communicatie/samenwerking verslechteren
 • werken aan (persoonlijk) leiderschap
 • uit de waan van de dag stappen en hierop reflecteren
 • ontdekken hoe hun werk leuker en makkelijker kan
 • de neuzen dezelfde kant op zetten
 • gezamenlijk werken aan missie/visie van de organisatie
 • oefenen in omgaan met een snel veranderende maatschappij/organisatie

Kijk ook bij ‘Werkretraite Reis van de Held’.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

(Ont)wapenfeiten

 • Post-HBO coach opleiding bij Alba Academie (2010)
 • aanvullende trainingen Voice Dialogue (Berry Collewijn & Lex Mulder), Rationele Emotieve Therapie (Roderik Bender), Familie- en Organisatie opstellingen (Hylke Bonnema), Embodied Coaching (Mark Walsh), Circling (Circling Europe)
 • Opleiding tot Mediator bij Mediation Trainings Instituut (2015)
 • sinds 2012 teamsessies/teamcoaching bij o.m. zorg, overheid, kunstsector, sociale sector

Werkretraite ‘Reis van de Held’

Een tweedaagse ‘werkretraite’ waarin de deelnemers in een speciaal daartoe aangeklede zaal ondergedompeld worden in een rijk programma tjokvol gevarieerde korte (ca. 1,5 uur) interventies met tussendoor individuele reflectietijd rond één persoonlijke werkgerelateerde vraag. Op deze manier sluiten we zo dicht mogelijk aan bij de individuele wensen, vragen en dilemma’s. De interventies hebben afwisselend een meer psychologisch en een meer praktisch karakter, en dragen allen bij aan het doel ‘Antwoord vinden op de vraag hoe je je werk leuker en makkelijker kunt maken’.

Bijvoorbeeld:

 • een sessie improvisatie-technieken met een coachende invalshoek
 • een sessie ‘Het Nieuwe Werkoverleg’ (over hoe je overleg inzet als broedplaats van cultuur en leuker en beter vergadert)
 • een zintuiglijke wandeling rond een reflectievraag
 • een sessie ‘Van Concept naar Uitwerking’ over het implementeren van nieuwe ideeën en de kleinst mogelijke stap
 • een sessie Met Frisse Ogen Leren Kijken om met frisse ogen naar vanzelfsprekend geachte zaken op je werk te kijken
 • een demonstratie over interactiepatronen (m.b.v. de methodiek Voice Dialogue) die inzicht geeft waarom samenwerking vaak stagneert

canvas9canvas6canvas2canvas10

Door het hoge tempo en de variatie van de interventies met een hoog ‘doe-gehalte’ (een ‘interventie-supermarkt’) is het een beleving die mensen nog lang bij blijft. Wij storten een grote hoeveelheid inspiratie over de deelnemers uit en iedereen pikt er uit wat voor hem/haar het beste past. De keuze van de sessies hangt af van de aard van de organisatie en van wat er in het voorbereidende gesprek aan thema’s naar voren komt.

We bieden dit programma op 2 manieren aan:

Team Retraite:

 • 5 dagdelen op 2 aansluitende dagen (de eerste dag heeft ook een avondprogramma)
 • een team (of middenkader+MT, of 2 teams die veel samenwerken)
 • op externe locatie
 • met diner op 1e avond (en liefst ook overnachting voor deelnemers)
 • begeleiding door 2 facilitators
 • max. 25 personen

De kapstok van de teamversie van de Werkretraite is het model van de Hero’s Journey, dat herkenbaar is in veel films én dat een accurate beschrijving biedt van een menselijk groeiproces. In de teamversie is aan het eind ook ruimte om de opgedane inzichten collectief te maken: wat doen we gezamenlijk om een aantal zaken aan te pakken, met de inspiratie van deze ‘interventie-supermarkt’?

Werknemers Retraite
voor interne opleidingsacademies van organisaties

 • 4 dagdelen (2 aansluitende dagen)
 • open inschrijving voor medewerkers van de betreffende organisatie, die geen team vormen
 • interne locatie
 • 1 hoofdfacilitator en 2 dagdelen een gastfacilitator
 • max. 15 personen
 • zonder het model van de Reis van de Held

Natuurlijk zijn er variaties of tussenvormen te bedenken. Neem contact op voor een offerte op maat.

Hoe eerdere deelnemers dit programma omschreven:
“Dynamisch, energiek, actief, afwisselend, heel anders dan ik gewend was, veilig, vertrouwen gevend, gestructureerd, flexibel inspelend op wat er speelt, variatie in werkvormen.”

“Penitentiaire inrichting de Achterhoek zit in een cultuurveranderingstraject en we vonden dat we een flinke duw in de rug konden gebruiken. Wakkere Tante heeft daarvoor gezorgd: door een energiek en verrassend traject werden we telkens op het verkeerde been gezet, waardoor vastgeklonken overtuigingen ontwricht werden en er nieuwe beweging kon ontstaan, beweging die we koesteren. En dat alles terwijl er veel gelachen werd.” (vestigingsdirecteur Ruut Bernsen van PI Achterhoek, over de Team Retraite voor Middenkader en MT)

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Zie ook www.dewerkretraite.nl

Toegepaste Improvisatie

In veel van mijn teamsessies zit (een onderdeel over) Toegepaste Improvisatie. Een improvisator werkt continu met situaties waar het wringt. Dat wat je vooraf had bedacht blijkt vaak niet te passen bij wat er daadwerkelijk gebeurt. Een conflict tussen plan en werkelijkheid. Kunnen improviseren betekent dat je daarmee om kunt gaan (wilt gaan, durft te gaan) en dat je de vaardigheden daartoe beheerst. Als improvisator heb je geen tijd voor gedoe.

Nuttige vaardigheden zijn bijvoorbeeld Creativiteit, Flexibiliteit, Loslaten, Fouten durven maken en Samenwerken.

Ik werk al sinds 2004 met Toegepaste Improvisatie. In de rol van coach, trainer en facilitator heb ik talloze mensen in bedrijfsleven, overheid en non-profit sector begeleid om beter te functioneren op de werkvloer, in een steeds sneller veranderende zakelijke en maatschappelijke omgeving. Organisaties die een transitie maken naar Nieuw Organiseren hebben improvisatie-vaardigheden al helemaal hard nodig. Maar improviseren is een life skill die voor iedereen nuttig is.

Ook in deze rol combineer ik het hoofd (ontwarren) met het hart (ontwapenen).

(Ont)wapenfeiten

 • 20 jaar ervaring in Toegepaste Improvisatie in bedrijfsleven, overheid en non-profit sector
 • 20 jaar ervaring als improvisatie-actrice, opgetreden in binnen- en buitenland
 • bekend met (en fan van) principes Nieuw Organiseren (o.m. deelnemer Rijnlandweek 2017, en lid coöperatie Nieuw Organiseren)
 • aangesloten bij het mondiale Applied Improv Network, en presentaties gegeven over Improvisatie & Mindfulness en over Voice Dialogue op hun wereldconferentie in Oxford in 2016
 • klanten als KPN, ING, TetraPak, PriceWaterhouseCoopers, AkzoNobel, Essent, ABN-AMRO, diverse ministeries, vele gemeenten

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Individuele coaching/training

Ik heb veel verschillende soorten coaching gedaan maar momenteel ben ik terug bij mijn eerste liefde: improvisatie coaching.

Omdat dit zó krachtig werkt, zó direct toepasbaar is en ik er allerlei andere coachingsmethodieken in kan implementeren.

Improvisatiecoaching is voor mensen die zich vrijer willen voelen:

 • In hun communicatie en samenwerking met anderen
 • In het loslaten van perfectionisme
 • In het omgaan met onverwachte wendingen

Mensen die van hun collega’s of leidinggevende te horen krijgen dat het goed zou zijn als ze meer konden ontspannen, loslaten, improviseren.
Die meer zouden willen leren vertrouwen op zichzelf, die authentieker zouden willen zijn en die, ook al is het spannend, het aandurven om onder begeleiding van een ervaren coach en improvisator een beetje uit hun comfort zone te gaan.

Ook is improvisatiecoaching perfect bij het voorbereiden van een presentatie/speech.

Hoe ziet een sessie eruit?

We gebruiken oefeningen uit storytelling en theater. Die geven snel inzicht in blokkades en ontwikkelpunten. Ik ontwikkel ze op maat, geef op opbouwende wijze feedback en help je zoeken naar de connectie met je dagelijkse (werk)praktijk. Soms krijg je een kleine huiswerkopdracht, om iets in de praktijk uit te gaan proberen.

Ik zoek jouw sweet spot op om te leren: niet zo ver buiten je comfort zone dat je dichtslaat, maar ook niet teveel er binnen waardoor je niks leert.

Ik werk zowel trainend als coachend.

In een sessie van 2 uur gebruik ik verschillende methodes om jou aan je leerdoel te laten werken.

 • Improvisatie-oefeningen: In oefeningen leer je improviseren. De meeste oefeningen doen we met zijn tweeën. In de nabespreking maken we de vertaalslag naar jouw dagelijks leven.
 • Training: Als je bijvoorbeeld wilt leren Spreken in het Openbaar, geef ik je handvaten, oefeningen en feedback op je speech. En als je vaak zenuwachtig bent leer ik je technieken om je zenuwstelsel te kalmeren.
 • Coaching: Samen gaan we op zoek naar wat jou dwars zit om prettig te functioneren. In gesprekken en met behulp van modellen krijg je snel inzicht wat er in jou speelt. Ik gebruik hiervoor methoden zoals Voice Dialogue en Toegepaste Mindfulness.
 • Rollenspel: Ik speel een lastige klant / baas / collega etc. en jij kan mooi het geleerde op mij oefenen! Na afloop geef ik je feedback.

De afwisseling van de verschillende onderdelen hangt af van jouw leerdoel en wensen.

Trajecten duren doorgaans 3-4 sessies en zijn altijd tussentijds stop te zetten.

Tarieven en referenties

De tarieven hangen af van locatie en of het voor een profit / not-for-profit organisatie is. Neem contact op voor een offerte op maat.

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is gratis.

Je vindt een hele lijst voorbeelden van trajecten en reacties van klanten op deze (oude) website

(Ont)wapenfeiten

 • Post-HBO coach opleiding bij Alba Academie (2010)
 • aanvullende trainingen Voice Dialogue (Berry Collewijn & Lex Mulder), Rationele Emotieve Therapie (Roderik Bender), Familie- en Organisatie opstellingen (Hylke Bonnema), Embodied Coaching (Mark Walsh), Circling (Circling Europe)
 • aangesloten bij het mondiale Applied Improv Network, en presentaties gegeven over Improvisatie & Mindfulness en over Voice Dialogue op hun wereldconferentie in Oxford in 2016
 • sinds 2008 (executive) coaching bij o.m. woningcorporaties, ministeries, Belastingdienst

Conflictcoaching

Wakkere Tante ontwart én ontwapent, dus ook bij conflicten! In een traject conflictcoaching ontdekken we in een aantal gesprekken waar het wringt, waar het nu eigenlijk écht over gaat en verkennen we mogelijke oplossingen. Ik bied een verhelderende blik, ontspannen sfeer en een ander denkkader. Verder zorg ik ervoor dat er genoeg ruimte is voor iedereen en dat we de hoofdzaken van de bijzaken blijven onderscheiden. Door mijn achtergrond in Circling (een relationele meditatie) ben ik getraind in niet-oordelend luisteren en kan ik veel subtiele signalen oppikken.

Hoewel ik ben opgeleid als mediator, kies ik ervoor enkel als conflictcoach te werken. Conflictcoaching is wat informeler, heeft minder juridische kaders en past beter bij het soort conflicten waar ik in ben gespecialiseerd: Samenwerking en Communicatie. Verder past het bij mijn achtergrond als coach, waardoor ik meer vrijheid voel om waar nodig ook individueel met de conflictpartners te werken.

Mijn insteek is het verbeteren van de communicatie. Ik houd deelnemers een spiegel voor zodat ze zichzelf en de ander beter begrijpen. Eventuele toekomstige conflicten kunnen daardoor worden voorkomen of makkelijker zelf worden opgelost.

De combinatie ontwarren en ontwapenen maakt mij een begeleider die hoofd én hart inzet. Ik schakel razendsnel tussen scherpe analyse en interventies op gevoelsniveau.

Een aantal gebieden waar ik vooral interesse in / affiniteit mee heb:

 • de sociale, culturele en creatieve sector
 • arbeidsconflicten omtrent samenwerking (maar ik doe geen exit mediation)
 • relatie conflicten (behalve echtscheidingsmediation)
 • stichtings/verenigingsbesturen met amateurbestuurders

Belangrijk nog om te weten: conflictcoaching is net als mediation vrijwillig, vertrouwelijk en elk moment op te schorten.

Tarieven:

Bedrijfsleven/overheid: €125 per uur excl. 21% BTW.

Non-profit sector/particulier: €100 per uur excl. 21% BTW.

Deze tarieven zijn totaaltarieven, dus niet per persoon. Voor voorbereidingsuren reken ik een half uurtarief. Sessies vinden plaats in Amsterdam (Spaarndammerbuurt) of op locatie. In dit laatste geval komen er reiskosten (OV), reistijd (tegen half uurtarief) en indien nodig de huur van een ruimte bij. Neem contact op voor een offerte op maat.

Een sessie duurt 1,5 tot 2 uur. Hoeveel sessies er nodig zijn hangt van meerdere factoren af. Ik werk ook graag met individuele gesprekken tussen de gezamenlijke sessies door.

Kosteloos uitproberen? Dat kan! Want het eerste halfuur van het eerste gesprek is vrijblijvend. Als een of beide partijen na dat halfuur wil stoppen, wordt er niets in rekening gebracht.

(Ont)wapenfeiten Conflictcoaching

 • opleiding tot Mediator bij Mediation Trainingsinstituut (MTi) (2015)
 • gastdocent MTi over Improvisatietechnieken voor Mediators (gemiddeld rapportcijfer deelnemers training december 2016: 8,4 / november 2017: 8,3)
 • 20 jaar ervaring als procesbegeleider in bedrijfsleven, overheid en non-profit sector
 • post-HBO opleiding tot Coach (Alba Academie, 2010-2011)
 • lid van beroepsvereniging De Nederlandse Mediators Vereniging
 • sinds 2017 facilitator van intervisiegroepen voor mediators
 • gecertificeerd Circling leider (Circling Europe, 2023)

Quote van een mediation klant (familiemediation moeder-zoon): ““Anja Sophie: scherp, snel, kwaliteitsvragen, nuchter, warm.”

(Ont)wapenfeiten culturele en creatieve sector / amateurbesturen

 • Studie Theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in 2004)
 • specialisatie Cultuurbeleid- en management Universiteit van Amsterdam (inclusief Cultuur & Recht) (2003)
 • ervaring als voorzitter amateurtheatervereniging, secretaris poppodium, artistiek leider internationaal improvisatietheaterfestival, theaterproducent/programmeur

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Dagvoorzitter

Er zijn ontzettend veel personeelsbijeenkomsten en conferenties die veel tijd, geld en energie kosten… en te weinig opleveren.

dsc2574

De toespraken blijven hangen in abstracte containerbegrippen. Niemand durft de weerstand in de zaal te benoemen. Het programma is saai of plichtmatig opgeleukt zonder aansluiting bij thema en publiek. Iedereen verlangt naar de borrel en de volgende dag is alles alweer uit het geheugen verdwenen. Daar mag zeker wat aan gedoe-reductie worden gedaan!

Als je mij vraagt om een bijeenkomst te faciliteren of dagvoorzitten, ontwerpen we samen het programma. Een dynamisch programma dat aansluit bij de doelen van de dag. Doelen die concreet zijn en teruggebracht tot de essentie. In de voorbereiding ben ik scherp, vraag ik door, kom ik met creatieve ideeën en heb ik oog voor zowel details als de grote lijn.

In de uitvoering ben ik stevig, integer en energiek. Vat samen, houd de hoofdlijn in de gaten, bewaak de tijd, doe zinvolle interventies, sluit aan bij wat er op het moment zelf speelt.

Naast mijn 20 jaar ervaring als facilitator, heb ik ook 20 jaar op de planken gestaan als improvisatie actrice. Daardoor kan ik goed schakelen, out-of-the-box denken en samenwerken, en heb een goede podiumpresence. Ik faciliteer met open mind, open hart en veel humor.

Een combinatie met workshops Toegepaste Improvisatie in subgroepen is ook mogelijk.

Neem contact op om eens vrijblijvend telefonisch te brainstormen over jouw bijeenkomst!

(Ont)wapenfeiten

 • 20 jaar ervaring als procesbegeleider bij bedrijven en overheid
 • 20 jaar ervaring als improvisatie-actrice
 • klanten als KPN, ING, TetraPak, PriceWaterhouseCoopers, AkzoNobel, Essent, ABN-AMRO, diverse ministeries, vele gemeenten

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Werkwijze

Een aantal aspecten die mijn werkwijze kenmerken:

 • De voorbereiding is het halve werk en hierin vraag ik stevig door. Ik ben dan ‘lief confronterend’, want ook dat draagt bij aan gedoe-reductie. Ik heb oog voor detail én de grote lijn.
 • Ik werk vaak samen met mensen die aanvullende kennis en talenten hebben. Sommige producten, zoals De Werkretraite, kan ik sowieso niet in mijn eentje aanbieden.
 • Ik vind gelijkwaardigheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer essentieel. Als we ieders kennis en talenten benutten komen we tot het beste programma!
 • Soms werk ik op basis van waardebepaling achteraf.
 • De vorm waarin ik ontwar en ontwapen is fluïde. Niet alleen kan ik ter plekke mijn programma omgooien als blijkt dat iets anders beter past, maar ook lever ik maatwerk door programma’s te maken die echt passen bij de klant.
 • Ik ben eerlijk, professioneel eigenwijs, en durf te vertrouwen op mijn gevoel.

Ik word heel blij van het combineren van verschillende van mijn talenten en interesses. Dat is voor een opdrachtgever ook heel fijn. Ga maar na:

Een goede mediator kan als improvisator omgaan met onverwachte wendingen in het gesprek. Een coach die zelf getraind is in mindfulness kan beter aansluiten bij de cliënt. Een dagvoorzitter die een energizer met de zaal kan doen heeft een streepje voor. Een teamcoach die vanuit mediation-ervaring om kan gaan met een conflict staat steviger. Een trainer die elementen uit een individuele coachingsmethodiek kan gebruiken om de groep inzichten te geven in haperende samenwerking, is effectief.

Hoe ziet dat er bij Wakkere Tante dan uit?

paddestoel ootb

 • Als conflictcoach werk ik vaak ook individueel met de conflictdeelnemers. Na zo’n inzichtgevende individuele coaching is het voor de deelnemer in de volgende gezamenlijke sessie makkelijker om verbinding met de ander te maken.
 • Als conflictcoach van een stel met relatie problemen laat ik de deelnemers (als ze daarvoor open staan) graag met elkaar improviseren: oefeningen uit het improvisatietheater creëren snel verbinding en openheid. Tegelijkertijd kan ik hierdoor als coach snel zien in welke patronen ze met elkaar vastzitten, en ervaren de deelnemers dat ook aan den lijve.
 • Als teamcoach zet ik soms Voice Dialogue in (coachingsmethodiek over de verschillende kanten van je persoonlijkheid) en speel dan als actrice zelf de subpersonen uit om het mechanisme inzichtelijk te maken. Zo liet ik artsen en behandelaars in een zorginstelling kennis maken met de kanten in zichzelf die een rol spelen bij het lastige thema ‘gelijkwaardigheid’.
 • Als spreker zet ik tussendoor ook als facilitator de zaal aan het werk met kleine oefeningetjes. Want alleen maar zenden is toch echt niet meer van deze tijd. Een verhaal beklijft veel beter als mensen tussendoor iets kunnen ervaren.
 • Als trainer van een energieke sessie improvisatietechnieken gooi ik er af en toe ook een perspectief in uit de toegepaste mindfulness. Dit ontregelt de boel dan een beetje en leert mensen omdenken. Hoewel perspectieven uit mindfulness vaak als heel paradoxaal worden ervaren, geeft de toepassing ervan snel ontspanning en ruimte. Kunnen we bijvoorbeeld in een sessie waarin medewerkers moeten leren stoppen met ‘Ja-maren’, eerst even oordeelloos bekijken waar die Ja-maar eigenlijk over gaat?
 • Als teamcoach gebruik ik technieken uit mediation om sneller tot de onderliggende behoeftes van teamleden te komen.

De mogelijkheden zijn eindeloos. En ik ben altijd in voor nieuwe combinaties!

Dat ik als generalist breed inzetbaar ben levert de opdrachtgever heel veel op. Enorm maatwerk, kostenbesparing en de ‘fluïditeit’ die zo bij deze samenleving past. Voor opdrachtgevers is het soms evengoed spannend. Ze proberen vooraf veel duidelijkheid te krijgen over wat ik precies ga doen. En hoewel ik het heel zorgvuldig voorbereid, op basis van de wensen van de klant, weet ik nooit hoe een dag/traject zal verlopen. Dat kan ook helemaal niet. Wel geloof ik dat er precies dát zal gebeuren wat de groep nodig heeft. Als ik daarvoor mijn programma om moet gooien, prima. ‘Whatever works’.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Voor wie

Wakkere Tante wordt warm van veel dingen (tja, generalist…) en dit zijn voorbeelden van organisaties waar ik graag voor werk:

 • organisaties/teams die iets moois/innovatiefs neerzetten in deze wereld.
 • organisaties/teams die op projectbasis werken. Ik heb zelf veel ervaring in projecten en houd van de getting things done energie in een project met een concreet einddoel.
 • organisaties/teams in de culturele/creatieve sector. Door mijn achtergrond in het theater draag ik deze sector een warm hart toe.
 • organisaties/teams die anders organiseren, bijv. Rijnlands.*

* In mijn ideale wereld hebben alle organisaties de holle frases ingeruild voor geleefde waarden. Zien ze in dat de vakmensen het werkelijke kapitaal van de organisatie zijn en dat het allemaal begint met vertrouwen en verbinding. Willen ze zich bevrijden van onnodige regels, van constructies die niks met gezond verstand te maken hebben, van de angst het fout te doen en van wantrouwen en de daarbij horende controle/regelzucht. Tot die tijd hoop ik bij te dragen door gedoe-reductie op de werkvloer, en te laten zien dat dit volop bijdraagt aan een hogere klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en winstoptimalisatie.

portretfoto-uitgesnedenDrs. Anja Sophie Boorsma (Amsterdam, 1977) studeerde af in de Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam (specialisatie in Cultuurbeleid en -management, doctoraalscriptie over improvisatietheater). Daarna legde ze zich toe op het toepassen van improvisatie technieken op de werkvloer. In deze periode rondde ze ook opleidingen tot coach en bedrijfstrainer af. Sinds 2004 is ze als zelfstandig ondernemer werkzaam bij bedrijfsleven, overheid en non-profit sector als allround procesbegeleider.

Later kreeg ze toenemende interesse in het beoefenen van mindfulness en ontdekte de link met improvisatie: in het moment staan en accepteren wat zich aandient. In 2015 borrelde het idee op voor een nieuw bedrijf, genaamd Wakkere Tante. Het duurde even voordat duidelijk werd welke talenten ze hier precies in kwijt kon: ontwarren en ontwapenen.

Na al het dramatisch conflict (theater) en innerlijk conflict (mindfulness) besloot ze in 2015 zich te laten opleiden tot Mediator om ook het conflict tussen meerdere partijen in het dagelijks leven te kunnen begeleiden. Het bleek dat ze haar ervaring met improvisatie en mindfulness hierin volop kwijt kon. Het opleidingsinstituut (MTi) huurde haar meteen in als gastdocent om ervaren mediators op te leiden meer in de flow te werken. Al snel ontdekte ze dat haar talent voor mediation ook goed toepasbaar was in haar teamcoaching.

In 2021 ontdekte ze Circling, een practice die je traint om oordeelloos aanwezig te zijn bij wat zich in verbinding met anderen aandient. Sinds april 2023 is ze gecertificeerd Circling Leader en inmiddels werkt ze als freelancer voor The Relateful Company, waar ze online Circles faciliteert. Circling heeft haar werk als procesbegeleider diepgaand beïnvloed.

Naamloos-1CRKBO_Docentlogo_no

Naamloos-1Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

“Anja Sophie: scherp, snel, kwaliteitsvragen, nuchter, warm.”

R. v. W. (mediation)

“Ik adviseer om Anja Sophie al in te schakelen vóórdat het programma van de activiteit rond is. Ze heeft namelijk veel meer te bieden dan de invulling van een deel van het programma: ze wil een meerwaarde bieden. Ze heeft aandacht voor details, inhoudelijk en organisatorisch, stelt vragen, denkt mee en komt met voorstellen ter verbetering van het programma. Dit vraagt van de organisator extra tijd maar levert een geweldig resultaat op.”

Provincie Flevoland (dagvoorzitterschap)

“De begeleiding vanuit Wakkere Tante heeft mij de laatste maanden ontzettend geholpen uit mijn rare kronkels en moeilijke momenten, met hele logische inzichten, die ik eerder niet heb gezien. Nu wel. Ik voel me zó vrij (en dat is mede door haar).”

Patty Golsteijn (zakelijke coaching)

“Anja Sophie is buitengewoon professioneel, bereidt zich, samen met de opdrachtgevers, uitstekend voor en toont zich zeer verantwoordelijk en flexibel tijdens de uitvoering.”

Gemeente Almere (facilitering)

“Het is gelukt de vinger op de zere plek te leggen (antwoord op de vraag: waarom hebben we nu minder plezier in ons werk dan we hopen?). Dit gebeurde in een veilige sfeer, waarin we ons open durfden te stellen en waarin je gebruik maakte van mooie, gestructureerde en inzichtgevende opdrachten.”

2 zorgprofessionals met eigen praktijk (zakelijke coaching)

“Je bereidt je altijd heel goed voor en zorgt voor veel afwisseling.”

Penny Bloem, Bloem Mediation
(intervisiegroep voor mediators)

“Je bent elke keer goed voorbereid en past steeds weer andere technieken toe, dat houdt het sprankelend. Je hebt een strakke tijdregie.”

Eliane Dosker, Mediation Van Belang
(intervisiegroep voor mediators)

“Iedere keer een nieuwe manier van intervisie waardoor je op een andere wijze naar je eigen werkwijze kunt kijken. Je behoudt goed de regie.”

Rianne Maliepaard, Advocatenkantoor Maliepaard
(intervisiegroep voor mediators)

“Je bent er in geslaagd om een sfeer neer te zetten waarin iedereen ook openhartig zaken durfde te delen. En dat is knap, zeker in een digitale setting. Ik was verder vooral erg blij dat je erin geslaagd bent om er een leuke sessie van te maken en niet een zoveelste teams-vergadering. Wat mij betreft een goede mix tussen actief dingen doen, lol maken en ook nog een stukje inhoud en ‘werk’.”

Thomas Rus, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(online kickoff projectteam)

“Telkens als je een werkvorm uitlegt denk ik ‘What the F*ck gaan we nou weer doen’ en dan blijkt het achteraf toch altijd nuttig te zijn geweest”

“Je hebt een hele andere stijl dan wij ingenieurs, maar toch weet je het zo te balanceren dat je ons meekrijgt”

teamleden IPM-team ingenieursadviesbureau TAUW
(teamcoaching)

“De tijd was beperkt, maar Anja Sophie kwam razendsnel tot de kern. Veel geleerd in een paar uur tijd en veel stof tot nadenken meegekregen. Door de relevante oefeningen kreeg ik praktische handvatten mee om meteen te gaan gebruiken. Ook hebben we af en toe hard gelachen. Een hele prettige kraakheldere workshop!

radio-presentatrice van een Nederlandse nationale omroep
(2×2 uur individuele improvisatiecoaching)

De dienstverlening van Anja-Sophie kenmerkt zich door: haar aanpassend vermogen, haar oprechte verbinding van mens tot mens, haar zoektocht naar de onderstroom en het handelen vanuit haar gevoel. Met waardering, wist ze ook mij als ‘opdrachtgever’ een spiegel voor te houden en op scherp te zetten. Ondanks het feit dat ik haar met een ‘verkeerde opdracht’ op pad had gestuurd, heeft zij de flexibiliteit om dit vanuit haar gevoel om te buigen, in gang te zetten en te doen wat nodig is om het project vlot te trekken. (Team)Coaching van haar zorgt ervoor dat naast de ‘bovenkant ijsberg/bovenstroom’ ook de ‘onderkant ijsberg/onderstroom’ voldoende aandacht krijgt. Want wat gezien en ervaren wordt aan de bovenzijde, vindt zijn oorsprong aan de onderzijde! Nooit ongemakkelijk, altijd in balans. Een genot om mee samen te werken.

Jaco ter Wal, projectdirecteur TAUW
(teamcoaching projectteam)

“Anja Sophie weet als geen ander de juiste snaar in discussies te raken en de tegenstellingen in een team om te zetten in verbinding.”

Geert van der Linden, Friso Civiel Beton- en Waterbouw
(teamcoaching projectteam)

“Anja Sophie heeft onze groep met gemak en op een speelse manier het ongemak helpen op te zoeken.”

Felipe Dos Santos Mota, Metropoolregio Amsterdam
(workshop toegepaste improvisatie voor nieuwe trainees)

 • “Door theater blijft het beter hangen.”
 • “Veilige spiegel.”
 • “Een gevoelig onderwerp werd laagdrempeliger door het theater.”
 • “De rollen die je speelde waren voor iedereen herkenbaar.”
 • “Dit is veel inzichtelijker dan een theoretisch verhaal.”

Kalorama (teamcoaching met Voice Dialogue-theater)

 • “Ik kan zien dat je een ervaren trainer bent want je geeft de deelnemers veel ruimte.”
 • “Afwisseling was top om ons bij de les te houden. Goede, energieke docente.”
 • “Leuk mens als trainster. Top!”
 • “Verrassende en plezierige workshop.”
 • “Vlotte toegankelijke trainingsdag en een energieke trainer!”
 • “De training heeft effect gehad want ik merk direct verschil. In de mediation daarna die best spannend was, zag ik dat me dat veel minder energie kostte, dat ik me veel rustiger voelde, en ook me beter kon concentreren op het gesprek.”

Deelnemers trainingsdag ‘Omgaan met Impasses en Onverwachte Wendingen’ voor mediators

“Wakkere Tante leverde maatwerk en slaagde erin onze heidag verrassend interessant te makken. In plaats van achterover te gaan zitten en te absorberen werden de deelnemers uitgedaagd daadwerkelijk inbreng te leveren. Dit leverde enthousiasme en energie op. Het programma kon, afhankelijk van de situaties die ontstonden, op ieder willekeurig moment worden aangepast en bijgesteld. De collectieve mening aan het einde van de dag was dat sprake was geweest van een aangename verrassing.”

Ton Golstein, directeur Penitentiaire Inrichting Almelo
(teamdag voor MT en Middenkader)

“Dynamisch, energiek, actief, afwisselend, heel anders dan ik gewend was, veilig, vertrouwen gevend, gestructureerd, flexibel inspelend op wat er speelt, variatie in werkvormen.” (deelnemers)

“Penitentiaire inrichting de Achterhoek zit in een cultuurveranderingstraject en we vonden dat we een flinke duw in de rug konden gebruiken. Wakkere Tante heeft daarvoor gezorgd: door een energiek en verrassend traject werden we telkens op het verkeerde been gezet, waardoor vastgeklonken overtuigingen ontwricht werden en er nieuwe beweging kon ontstaan, beweging die we koesteren. En dat alles terwijl er veel gelachen werd.” (vestigingsdirecteur Ruut Bernsen)

Middenkader/MT Penitentiaire Inrichting Achterhoek
(tweedaagse Werkretraite ‘Reis van de Held’)

 • “Plezierig om mee te werken, duidelijk in het verklaren van doelen, goed time management”
 • “Prettige persoonlijkheid, leidend maar niet willen overheersen, zichzelf zijnd. Complimenten!”
 • “Prima motiverend, in de gaten hebben als ‘energie’ wegzakt. Houdt focus.”
 • “Goede interventies, open & humor”
 • “Enthousiast, greep tijdig in, energiek!”
 • “Goede facilitering, en de improvisatietechnieken werkten voor mij heel goed.”

Deelnemers teamdag Rabobank International
(besluitvormingssessie met o.m. Toegepaste Improvisatie)

“Met een verfrissende blik en creatieve oefeningen ben je in staat geweest om de nadruk op de overeenkomsten van de verschillende teamleden te leggen in plaats van op de verschillen. Dit heeft positieve invloed gehad op de samenwerking binnen het projectteam en met de opdrachtgever.”

Anton van Essen, projectmanager ingenieursadviesbureau TAUW
(teamcoaching)

“We hebben Wakkere Tante ingehuurd tijdens de Corona crisis, om als afdeling weer eens gezamenlijk iets te doen, los van de inhoud. Wakkere Tante is met vlag en wimpel geslaagd. Ze heeft ons op een leuke en luchtige manier meegenomen. Ze maakt optimaal gebruik van de kansen en beperkingen die videobellen (Zoom) biedt. In anderhalf uur hebben we veel gedaan: lol gehad, fysiek bewogen, in break-out sessies persoonlijkere gesprekken gehad. Ondanks dat ze de groep niet kende, wist ze een ongedwongen en veilige sfeer te creëren. Wakkere Tante is een uitstekende online facilitator voor een groepssessie. Ze beheerst de techniek en gaat goed om met de online groepsdynamiek. Zelf was ons dit niet gelukt.”

Pim de Wilde, afdeling Strategie, Beleid en Internationale zaken, van Autoriteit Financiële Markten (online teambuildingssessie)

“De coaching heb ik als fijn ervaren; Zeer duidelijk, open, VEILIG, nuttig en met een mooi resultaat. Anja Sophie is ÉCHT en daardoor voor mij een prima coach. Zij speelt in op wat er op HET MOMENT nodig is en zonodig lost zij ter plekke ingewikkelde situaties op.”

“Ik heb het traject met jou als heel fijn ervaren. Ik voelde dat jij echt je energie en gevoel stopte in de coaching en je wilde dat wij groeiden tot een beter team. Je bent begripvol en hebt duidelijk nooit een “kant” gekozen en alle kanten bekeken van verhalen. Hierdoor had ik meer vertrouwen in jou als coach. Dankjewel!”

deelneemsters, Wilgaerden Lekerweide Groep (teamcoachtraject voor team in ouderenzorg)

“Nogmaals bedankt voor de inspirerende middag! Vooral het contact leggen met de groep vond ik erg goed. Laagdrempelig in aansluiting, veel positiviteit en een pakkende manier van praktijkvoorbeelden.
Ik heb alleen maar enthousiasme gehoord.

Alie Buit-Poelstra, HR adviseur Zorgspectrum Het Zand

(inspiratiesessie over Feedback en Veilig werken in het team voor 50 zorgprofessionals)

Privacy Statement

versie 23 mei 2018

Bedrijfsgegevens

Wakkere Tante is een eenvrouwszaak van A.S. Boorsma, gevestigd te Spaarndammerstraat 766, 1013 TJ Amsterdam. Wakkere Tante is bereikbaar via hallo@wakkeretante.nl en 06-54761742.

Opdrachtgevers en toepasselijkheid AVG

Het overgrote deel van de klanten van Wakkere Tante is geen natuurlijk persoon, maar een organisatie (rechtspersoon). Daar is de AVG niet op van toepassing. Voor die enkele natuurlijke personen die contact opnemen met Wakkere Tante, geldt het volgende:

Persoonsgegevens

Wakkere Tante verzamelt alleen contactgegevens van (potentiële) opdrachtgevers die uit zichzelf contact opnemen. Deze gegevens worden bewaard omdat de ervaring leert dat opdrachtgevers na vele jaren soms weer terugkomen, en de vroegere correspondentie dan relevant blijkt. Sommige gegevens worden gedeeld met medewerkers die ik inhuur om de opdracht te kunnen uitvoeren. Dit valt allemaal onder de grondslag uitvoering van overeenkomst. De gegevens worden bewaard op een laptop, in Apple iCloud en Google Mail.

Wakkere Tante verstuurt geen nieuwsbrieven.

Wakkere Tante heeft op de site geen trackers/facebook pixels/cookies/etc. Er is een proces in gang gezet om de plugins die automatisch data van bezoekers verzamelen, actief uit te zetten.

Wakkere Tante verwerft geen gegevensbestanden.

Verwerking

De klantgegevens worden enkel gedeeld met het administratiekantoor Kees de Boekhouder. Zij sluiten geen verwerkersovereenkomst met Wakkere Tante, want zijn bezig hun Algemene Voorwaarden aan te passen, hetgeen dit zou moeten dekken. Dit ligt nu (23-5-2018) bij hun jurist.

Foto’s op website

Op sommige foto’s op de website staan herkenbare deelnemers aan mijn programma’s. Dit heeft een marketingdoelstelling. Deze mensen hebben geen individuele toestemming gegeven. Hun leidinggevende, die met mij de overeenkomst van opdracht sloot, wel.

Verwijdering persoonsgegevens

Als iemand verzoekt verwijderd / onherkenbaar gemaakt te worden op een foto op de website, gebeurt dat terstond.

Als een opdrachtgever wil dat zijn/haar gegevens verwijderd worden dan kan dat in beperkte mate. De gegevens die behoren bij de uitvoering van overeenkomst en dus terecht komen bij administratiekantoor Kees de Boekhouder, kunnen niet verwijderd worden.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

+
Teamsessie/coaching

Teamsessie / teamcoaching

Met 20 jaar ervaring als procesbegeleider bij uiteenlopende organisaties heb ik vele veranderprocessen van dichtbij meegemaakt en ontdekt hoe ik het meeste kan bijdragen. Ik ontwerp sessies waarin ik mijn brede achtergrond verwerk in verrassende programma’s. Enkele van mijn favoriete methodieken zijn Voice Dialogue, toegepaste mindfulness en toegepaste improvisatie. Soms word ik voor een eenmalige sessie ingezet, soms voor een aantal, en soms voor een langer teamcoach traject.

Teamcoaching

Als teamcoach heb ik ervaring met:

 • begeleiding van een team over meerdere jaren (preventieve inzet)
 • begeleiding van een team gedurende een kortere periode als dingen niet lekker lopen

Teamcoaching kan een combinatie zijn van:

 • faciliteren van bijeenkomsten, zoals een Project Follow Up
 • fly on the wall op de werkvloer (bijvoorbeeld het bijwonen van vergaderingen en later feedback geven op de communicatie)
 • conflictcoaching (tussen 2 of 3 collega’s)
 • teambuildingsessies
 • reflectie opdrachten
 • belrondes met teamleden
 • advisering aan management over thema’s die in het team opduiken die veelzeggend zijn voor de organisatie cultuur

Ik maak verfrissende anders-dan-anders programma’s. Een paar reacties over mijn begeleiding, van ingenieurs van het adviesbureau TAUW:

“Telkens als je een werkvorm uitlegt denk ik ‘What the F*ck gaan we nou weer doen’ en dan blijkt het achteraf toch altijd nuttig te zijn geweest”

“Je hebt een hele andere stijl dan wij ingenieurs, maar toch weet je het zo te balanceren dat je ons meekrijgt” 

En n.a.v. een team coach traject voor een team in de ouderenzorg schreef een deelneemster:

“De coaching heb ik als fijn ervaren; Zeer duidelijk, open, VEILIG, nuttig en met een mooi resultaat. Anja Sophie is ÉCHT en daardoor voor mij een prima coach. Zij speelt in op wat er op HET MOMENT nodig is en zonodig lost zij ter plekke ingewikkelde situaties op.” 

Een steeds weer terugkerend thema in mijn teamcoaching is de Waan van de Dag, en het motto ‘Vertragen om te Versnellen’.

Want we maken het in organisaties vaak nodeloos ingewikkeld, om vervolgens door de Waan van de Dag al helemaal niet meer te kunnen reflecteren op waarom we de dingen doen zoals we ze doen.

Eenmalige sessies

De eenmalige sessies kunnen over diverse thema’s gaan. In deze programma’s kunnen deelnemers:

 • in beweging komen
 • patronen doorbreken
 • zich uitspreken
 • werken aan zingeving/persoonlijke groei
 • de samenwerking verbeteren
 • op zichzelf reflecteren
 • inzicht krijgen in mechanismen die communicatie/samenwerking verslechteren
 • werken aan (persoonlijk) leiderschap
 • uit de waan van de dag stappen en hierop reflecteren
 • ontdekken hoe hun werk leuker en makkelijker kan
 • de neuzen dezelfde kant op zetten
 • gezamenlijk werken aan missie/visie van de organisatie
 • oefenen in omgaan met een snel veranderende maatschappij/organisatie

Kijk ook bij ‘Werkretraite Reis van de Held’.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

(Ont)wapenfeiten

 • Post-HBO coach opleiding bij Alba Academie (2010)
 • aanvullende trainingen Voice Dialogue (Berry Collewijn & Lex Mulder), Rationele Emotieve Therapie (Roderik Bender), Familie- en Organisatie opstellingen (Hylke Bonnema), Embodied Coaching (Mark Walsh), Circling (Circling Europe)
 • Opleiding tot Mediator bij Mediation Trainings Instituut (2015)
 • sinds 2012 teamsessies/teamcoaching bij o.m. zorg, overheid, kunstsector, sociale sector
+
Werkretraite (Reis van de Held)

Werkretraite ‘Reis van de Held’

Een tweedaagse ‘werkretraite’ waarin de deelnemers in een speciaal daartoe aangeklede zaal ondergedompeld worden in een rijk programma tjokvol gevarieerde korte (ca. 1,5 uur) interventies met tussendoor individuele reflectietijd rond één persoonlijke werkgerelateerde vraag. Op deze manier sluiten we zo dicht mogelijk aan bij de individuele wensen, vragen en dilemma’s. De interventies hebben afwisselend een meer psychologisch en een meer praktisch karakter, en dragen allen bij aan het doel ‘Antwoord vinden op de vraag hoe je je werk leuker en makkelijker kunt maken’.

Bijvoorbeeld:

 • een sessie improvisatie-technieken met een coachende invalshoek
 • een sessie ‘Het Nieuwe Werkoverleg’ (over hoe je overleg inzet als broedplaats van cultuur en leuker en beter vergadert)
 • een zintuiglijke wandeling rond een reflectievraag
 • een sessie ‘Van Concept naar Uitwerking’ over het implementeren van nieuwe ideeën en de kleinst mogelijke stap
 • een sessie Met Frisse Ogen Leren Kijken om met frisse ogen naar vanzelfsprekend geachte zaken op je werk te kijken
 • een demonstratie over interactiepatronen (m.b.v. de methodiek Voice Dialogue) die inzicht geeft waarom samenwerking vaak stagneert

canvas9canvas6canvas2canvas10

Door het hoge tempo en de variatie van de interventies met een hoog ‘doe-gehalte’ (een ‘interventie-supermarkt’) is het een beleving die mensen nog lang bij blijft. Wij storten een grote hoeveelheid inspiratie over de deelnemers uit en iedereen pikt er uit wat voor hem/haar het beste past. De keuze van de sessies hangt af van de aard van de organisatie en van wat er in het voorbereidende gesprek aan thema’s naar voren komt.

We bieden dit programma op 2 manieren aan:

Team Retraite:

 • 5 dagdelen op 2 aansluitende dagen (de eerste dag heeft ook een avondprogramma)
 • een team (of middenkader+MT, of 2 teams die veel samenwerken)
 • op externe locatie
 • met diner op 1e avond (en liefst ook overnachting voor deelnemers)
 • begeleiding door 2 facilitators
 • max. 25 personen

De kapstok van de teamversie van de Werkretraite is het model van de Hero’s Journey, dat herkenbaar is in veel films én dat een accurate beschrijving biedt van een menselijk groeiproces. In de teamversie is aan het eind ook ruimte om de opgedane inzichten collectief te maken: wat doen we gezamenlijk om een aantal zaken aan te pakken, met de inspiratie van deze ‘interventie-supermarkt’?

Werknemers Retraite
voor interne opleidingsacademies van organisaties

 • 4 dagdelen (2 aansluitende dagen)
 • open inschrijving voor medewerkers van de betreffende organisatie, die geen team vormen
 • interne locatie
 • 1 hoofdfacilitator en 2 dagdelen een gastfacilitator
 • max. 15 personen
 • zonder het model van de Reis van de Held

Natuurlijk zijn er variaties of tussenvormen te bedenken. Neem contact op voor een offerte op maat.

Hoe eerdere deelnemers dit programma omschreven:
“Dynamisch, energiek, actief, afwisselend, heel anders dan ik gewend was, veilig, vertrouwen gevend, gestructureerd, flexibel inspelend op wat er speelt, variatie in werkvormen.”

“Penitentiaire inrichting de Achterhoek zit in een cultuurveranderingstraject en we vonden dat we een flinke duw in de rug konden gebruiken. Wakkere Tante heeft daarvoor gezorgd: door een energiek en verrassend traject werden we telkens op het verkeerde been gezet, waardoor vastgeklonken overtuigingen ontwricht werden en er nieuwe beweging kon ontstaan, beweging die we koesteren. En dat alles terwijl er veel gelachen werd.” (vestigingsdirecteur Ruut Bernsen van PI Achterhoek, over de Team Retraite voor Middenkader en MT)

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Zie ook www.dewerkretraite.nl

+
Toegepaste Improvisatie

Toegepaste Improvisatie

In veel van mijn teamsessies zit (een onderdeel over) Toegepaste Improvisatie. Een improvisator werkt continu met situaties waar het wringt. Dat wat je vooraf had bedacht blijkt vaak niet te passen bij wat er daadwerkelijk gebeurt. Een conflict tussen plan en werkelijkheid. Kunnen improviseren betekent dat je daarmee om kunt gaan (wilt gaan, durft te gaan) en dat je de vaardigheden daartoe beheerst. Als improvisator heb je geen tijd voor gedoe.

Nuttige vaardigheden zijn bijvoorbeeld Creativiteit, Flexibiliteit, Loslaten, Fouten durven maken en Samenwerken.

Ik werk al sinds 2004 met Toegepaste Improvisatie. In de rol van coach, trainer en facilitator heb ik talloze mensen in bedrijfsleven, overheid en non-profit sector begeleid om beter te functioneren op de werkvloer, in een steeds sneller veranderende zakelijke en maatschappelijke omgeving. Organisaties die een transitie maken naar Nieuw Organiseren hebben improvisatie-vaardigheden al helemaal hard nodig. Maar improviseren is een life skill die voor iedereen nuttig is.

Ook in deze rol combineer ik het hoofd (ontwarren) met het hart (ontwapenen).

(Ont)wapenfeiten

 • 20 jaar ervaring in Toegepaste Improvisatie in bedrijfsleven, overheid en non-profit sector
 • 20 jaar ervaring als improvisatie-actrice, opgetreden in binnen- en buitenland
 • bekend met (en fan van) principes Nieuw Organiseren (o.m. deelnemer Rijnlandweek 2017, en lid coöperatie Nieuw Organiseren)
 • aangesloten bij het mondiale Applied Improv Network, en presentaties gegeven over Improvisatie & Mindfulness en over Voice Dialogue op hun wereldconferentie in Oxford in 2016
 • klanten als KPN, ING, TetraPak, PriceWaterhouseCoopers, AkzoNobel, Essent, ABN-AMRO, diverse ministeries, vele gemeenten

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

+
1-op-1 training/coaching

Individuele coaching/training

Ik heb veel verschillende soorten coaching gedaan maar momenteel ben ik terug bij mijn eerste liefde: improvisatie coaching.

Omdat dit zó krachtig werkt, zó direct toepasbaar is en ik er allerlei andere coachingsmethodieken in kan implementeren.

Improvisatiecoaching is voor mensen die zich vrijer willen voelen:

 • In hun communicatie en samenwerking met anderen
 • In het loslaten van perfectionisme
 • In het omgaan met onverwachte wendingen

Mensen die van hun collega’s of leidinggevende te horen krijgen dat het goed zou zijn als ze meer konden ontspannen, loslaten, improviseren.
Die meer zouden willen leren vertrouwen op zichzelf, die authentieker zouden willen zijn en die, ook al is het spannend, het aandurven om onder begeleiding van een ervaren coach en improvisator een beetje uit hun comfort zone te gaan.

Ook is improvisatiecoaching perfect bij het voorbereiden van een presentatie/speech.

Hoe ziet een sessie eruit?

We gebruiken oefeningen uit storytelling en theater. Die geven snel inzicht in blokkades en ontwikkelpunten. Ik ontwikkel ze op maat, geef op opbouwende wijze feedback en help je zoeken naar de connectie met je dagelijkse (werk)praktijk. Soms krijg je een kleine huiswerkopdracht, om iets in de praktijk uit te gaan proberen.

Ik zoek jouw sweet spot op om te leren: niet zo ver buiten je comfort zone dat je dichtslaat, maar ook niet teveel er binnen waardoor je niks leert.

Ik werk zowel trainend als coachend.

In een sessie van 2 uur gebruik ik verschillende methodes om jou aan je leerdoel te laten werken.

 • Improvisatie-oefeningen: In oefeningen leer je improviseren. De meeste oefeningen doen we met zijn tweeën. In de nabespreking maken we de vertaalslag naar jouw dagelijks leven.
 • Training: Als je bijvoorbeeld wilt leren Spreken in het Openbaar, geef ik je handvaten, oefeningen en feedback op je speech. En als je vaak zenuwachtig bent leer ik je technieken om je zenuwstelsel te kalmeren.
 • Coaching: Samen gaan we op zoek naar wat jou dwars zit om prettig te functioneren. In gesprekken en met behulp van modellen krijg je snel inzicht wat er in jou speelt. Ik gebruik hiervoor methoden zoals Voice Dialogue en Toegepaste Mindfulness.
 • Rollenspel: Ik speel een lastige klant / baas / collega etc. en jij kan mooi het geleerde op mij oefenen! Na afloop geef ik je feedback.

De afwisseling van de verschillende onderdelen hangt af van jouw leerdoel en wensen.

Trajecten duren doorgaans 3-4 sessies en zijn altijd tussentijds stop te zetten.

Tarieven en referenties

De tarieven hangen af van locatie en of het voor een profit / not-for-profit organisatie is. Neem contact op voor een offerte op maat.

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is gratis.

Je vindt een hele lijst voorbeelden van trajecten en reacties van klanten op deze (oude) website

(Ont)wapenfeiten

 • Post-HBO coach opleiding bij Alba Academie (2010)
 • aanvullende trainingen Voice Dialogue (Berry Collewijn & Lex Mulder), Rationele Emotieve Therapie (Roderik Bender), Familie- en Organisatie opstellingen (Hylke Bonnema), Embodied Coaching (Mark Walsh), Circling (Circling Europe)
 • aangesloten bij het mondiale Applied Improv Network, en presentaties gegeven over Improvisatie & Mindfulness en over Voice Dialogue op hun wereldconferentie in Oxford in 2016
 • sinds 2008 (executive) coaching bij o.m. woningcorporaties, ministeries, Belastingdienst
+
Conflictcoaching

Conflictcoaching

Wakkere Tante ontwart én ontwapent, dus ook bij conflicten! In een traject conflictcoaching ontdekken we in een aantal gesprekken waar het wringt, waar het nu eigenlijk écht over gaat en verkennen we mogelijke oplossingen. Ik bied een verhelderende blik, ontspannen sfeer en een ander denkkader. Verder zorg ik ervoor dat er genoeg ruimte is voor iedereen en dat we de hoofdzaken van de bijzaken blijven onderscheiden. Door mijn achtergrond in Circling (een relationele meditatie) ben ik getraind in niet-oordelend luisteren en kan ik veel subtiele signalen oppikken.

Hoewel ik ben opgeleid als mediator, kies ik ervoor enkel als conflictcoach te werken. Conflictcoaching is wat informeler, heeft minder juridische kaders en past beter bij het soort conflicten waar ik in ben gespecialiseerd: Samenwerking en Communicatie. Verder past het bij mijn achtergrond als coach, waardoor ik meer vrijheid voel om waar nodig ook individueel met de conflictpartners te werken.

Mijn insteek is het verbeteren van de communicatie. Ik houd deelnemers een spiegel voor zodat ze zichzelf en de ander beter begrijpen. Eventuele toekomstige conflicten kunnen daardoor worden voorkomen of makkelijker zelf worden opgelost.

De combinatie ontwarren en ontwapenen maakt mij een begeleider die hoofd én hart inzet. Ik schakel razendsnel tussen scherpe analyse en interventies op gevoelsniveau.

Een aantal gebieden waar ik vooral interesse in / affiniteit mee heb:

 • de sociale, culturele en creatieve sector
 • arbeidsconflicten omtrent samenwerking (maar ik doe geen exit mediation)
 • relatie conflicten (behalve echtscheidingsmediation)
 • stichtings/verenigingsbesturen met amateurbestuurders

Belangrijk nog om te weten: conflictcoaching is net als mediation vrijwillig, vertrouwelijk en elk moment op te schorten.

Tarieven:

Bedrijfsleven/overheid: €125 per uur excl. 21% BTW.

Non-profit sector/particulier: €100 per uur excl. 21% BTW.

Deze tarieven zijn totaaltarieven, dus niet per persoon. Voor voorbereidingsuren reken ik een half uurtarief. Sessies vinden plaats in Amsterdam (Spaarndammerbuurt) of op locatie. In dit laatste geval komen er reiskosten (OV), reistijd (tegen half uurtarief) en indien nodig de huur van een ruimte bij. Neem contact op voor een offerte op maat.

Een sessie duurt 1,5 tot 2 uur. Hoeveel sessies er nodig zijn hangt van meerdere factoren af. Ik werk ook graag met individuele gesprekken tussen de gezamenlijke sessies door.

Kosteloos uitproberen? Dat kan! Want het eerste halfuur van het eerste gesprek is vrijblijvend. Als een of beide partijen na dat halfuur wil stoppen, wordt er niets in rekening gebracht.

(Ont)wapenfeiten Conflictcoaching

 • opleiding tot Mediator bij Mediation Trainingsinstituut (MTi) (2015)
 • gastdocent MTi over Improvisatietechnieken voor Mediators (gemiddeld rapportcijfer deelnemers training december 2016: 8,4 / november 2017: 8,3)
 • 20 jaar ervaring als procesbegeleider in bedrijfsleven, overheid en non-profit sector
 • post-HBO opleiding tot Coach (Alba Academie, 2010-2011)
 • lid van beroepsvereniging De Nederlandse Mediators Vereniging
 • sinds 2017 facilitator van intervisiegroepen voor mediators
 • gecertificeerd Circling leider (Circling Europe, 2023)

Quote van een mediation klant (familiemediation moeder-zoon): ““Anja Sophie: scherp, snel, kwaliteitsvragen, nuchter, warm.”

(Ont)wapenfeiten culturele en creatieve sector / amateurbesturen

 • Studie Theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in 2004)
 • specialisatie Cultuurbeleid- en management Universiteit van Amsterdam (inclusief Cultuur & Recht) (2003)
 • ervaring als voorzitter amateurtheatervereniging, secretaris poppodium, artistiek leider internationaal improvisatietheaterfestival, theaterproducent/programmeur

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

+
Dagvoorzitter

Dagvoorzitter

Er zijn ontzettend veel personeelsbijeenkomsten en conferenties die veel tijd, geld en energie kosten… en te weinig opleveren.

dsc2574

De toespraken blijven hangen in abstracte containerbegrippen. Niemand durft de weerstand in de zaal te benoemen. Het programma is saai of plichtmatig opgeleukt zonder aansluiting bij thema en publiek. Iedereen verlangt naar de borrel en de volgende dag is alles alweer uit het geheugen verdwenen. Daar mag zeker wat aan gedoe-reductie worden gedaan!

Als je mij vraagt om een bijeenkomst te faciliteren of dagvoorzitten, ontwerpen we samen het programma. Een dynamisch programma dat aansluit bij de doelen van de dag. Doelen die concreet zijn en teruggebracht tot de essentie. In de voorbereiding ben ik scherp, vraag ik door, kom ik met creatieve ideeën en heb ik oog voor zowel details als de grote lijn.

In de uitvoering ben ik stevig, integer en energiek. Vat samen, houd de hoofdlijn in de gaten, bewaak de tijd, doe zinvolle interventies, sluit aan bij wat er op het moment zelf speelt.

Naast mijn 20 jaar ervaring als facilitator, heb ik ook 20 jaar op de planken gestaan als improvisatie actrice. Daardoor kan ik goed schakelen, out-of-the-box denken en samenwerken, en heb een goede podiumpresence. Ik faciliteer met open mind, open hart en veel humor.

Een combinatie met workshops Toegepaste Improvisatie in subgroepen is ook mogelijk.

Neem contact op om eens vrijblijvend telefonisch te brainstormen over jouw bijeenkomst!

(Ont)wapenfeiten

 • 20 jaar ervaring als procesbegeleider bij bedrijven en overheid
 • 20 jaar ervaring als improvisatie-actrice
 • klanten als KPN, ING, TetraPak, PriceWaterhouseCoopers, AkzoNobel, Essent, ABN-AMRO, diverse ministeries, vele gemeenten

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

+
Werkwijze

Werkwijze

Een aantal aspecten die mijn werkwijze kenmerken:

 • De voorbereiding is het halve werk en hierin vraag ik stevig door. Ik ben dan ‘lief confronterend’, want ook dat draagt bij aan gedoe-reductie. Ik heb oog voor detail én de grote lijn.
 • Ik werk vaak samen met mensen die aanvullende kennis en talenten hebben. Sommige producten, zoals De Werkretraite, kan ik sowieso niet in mijn eentje aanbieden.
 • Ik vind gelijkwaardigheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer essentieel. Als we ieders kennis en talenten benutten komen we tot het beste programma!
 • Soms werk ik op basis van waardebepaling achteraf.
 • De vorm waarin ik ontwar en ontwapen is fluïde. Niet alleen kan ik ter plekke mijn programma omgooien als blijkt dat iets anders beter past, maar ook lever ik maatwerk door programma’s te maken die echt passen bij de klant.
 • Ik ben eerlijk, professioneel eigenwijs, en durf te vertrouwen op mijn gevoel.

Ik word heel blij van het combineren van verschillende van mijn talenten en interesses. Dat is voor een opdrachtgever ook heel fijn. Ga maar na:

Een goede mediator kan als improvisator omgaan met onverwachte wendingen in het gesprek. Een coach die zelf getraind is in mindfulness kan beter aansluiten bij de cliënt. Een dagvoorzitter die een energizer met de zaal kan doen heeft een streepje voor. Een teamcoach die vanuit mediation-ervaring om kan gaan met een conflict staat steviger. Een trainer die elementen uit een individuele coachingsmethodiek kan gebruiken om de groep inzichten te geven in haperende samenwerking, is effectief.

Hoe ziet dat er bij Wakkere Tante dan uit?

paddestoel ootb

 • Als conflictcoach werk ik vaak ook individueel met de conflictdeelnemers. Na zo’n inzichtgevende individuele coaching is het voor de deelnemer in de volgende gezamenlijke sessie makkelijker om verbinding met de ander te maken.
 • Als conflictcoach van een stel met relatie problemen laat ik de deelnemers (als ze daarvoor open staan) graag met elkaar improviseren: oefeningen uit het improvisatietheater creëren snel verbinding en openheid. Tegelijkertijd kan ik hierdoor als coach snel zien in welke patronen ze met elkaar vastzitten, en ervaren de deelnemers dat ook aan den lijve.
 • Als teamcoach zet ik soms Voice Dialogue in (coachingsmethodiek over de verschillende kanten van je persoonlijkheid) en speel dan als actrice zelf de subpersonen uit om het mechanisme inzichtelijk te maken. Zo liet ik artsen en behandelaars in een zorginstelling kennis maken met de kanten in zichzelf die een rol spelen bij het lastige thema ‘gelijkwaardigheid’.
 • Als spreker zet ik tussendoor ook als facilitator de zaal aan het werk met kleine oefeningetjes. Want alleen maar zenden is toch echt niet meer van deze tijd. Een verhaal beklijft veel beter als mensen tussendoor iets kunnen ervaren.
 • Als trainer van een energieke sessie improvisatietechnieken gooi ik er af en toe ook een perspectief in uit de toegepaste mindfulness. Dit ontregelt de boel dan een beetje en leert mensen omdenken. Hoewel perspectieven uit mindfulness vaak als heel paradoxaal worden ervaren, geeft de toepassing ervan snel ontspanning en ruimte. Kunnen we bijvoorbeeld in een sessie waarin medewerkers moeten leren stoppen met ‘Ja-maren’, eerst even oordeelloos bekijken waar die Ja-maar eigenlijk over gaat?
 • Als teamcoach gebruik ik technieken uit mediation om sneller tot de onderliggende behoeftes van teamleden te komen.

De mogelijkheden zijn eindeloos. En ik ben altijd in voor nieuwe combinaties!

Dat ik als generalist breed inzetbaar ben levert de opdrachtgever heel veel op. Enorm maatwerk, kostenbesparing en de ‘fluïditeit’ die zo bij deze samenleving past. Voor opdrachtgevers is het soms evengoed spannend. Ze proberen vooraf veel duidelijkheid te krijgen over wat ik precies ga doen. En hoewel ik het heel zorgvuldig voorbereid, op basis van de wensen van de klant, weet ik nooit hoe een dag/traject zal verlopen. Dat kan ook helemaal niet. Wel geloof ik dat er precies dát zal gebeuren wat de groep nodig heeft. Als ik daarvoor mijn programma om moet gooien, prima. ‘Whatever works’.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

+
Voor wie

Voor wie

Wakkere Tante wordt warm van veel dingen (tja, generalist…) en dit zijn voorbeelden van organisaties waar ik graag voor werk:

 • organisaties/teams die iets moois/innovatiefs neerzetten in deze wereld.
 • organisaties/teams die op projectbasis werken. Ik heb zelf veel ervaring in projecten en houd van de getting things done energie in een project met een concreet einddoel.
 • organisaties/teams in de culturele/creatieve sector. Door mijn achtergrond in het theater draag ik deze sector een warm hart toe.
 • organisaties/teams die anders organiseren, bijv. Rijnlands.*

* In mijn ideale wereld hebben alle organisaties de holle frases ingeruild voor geleefde waarden. Zien ze in dat de vakmensen het werkelijke kapitaal van de organisatie zijn en dat het allemaal begint met vertrouwen en verbinding. Willen ze zich bevrijden van onnodige regels, van constructies die niks met gezond verstand te maken hebben, van de angst het fout te doen en van wantrouwen en de daarbij horende controle/regelzucht. Tot die tijd hoop ik bij te dragen door gedoe-reductie op de werkvloer, en te laten zien dat dit volop bijdraagt aan een hogere klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en winstoptimalisatie.

+
CV

portretfoto-uitgesnedenDrs. Anja Sophie Boorsma (Amsterdam, 1977) studeerde af in de Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam (specialisatie in Cultuurbeleid en -management, doctoraalscriptie over improvisatietheater). Daarna legde ze zich toe op het toepassen van improvisatie technieken op de werkvloer. In deze periode rondde ze ook opleidingen tot coach en bedrijfstrainer af. Sinds 2004 is ze als zelfstandig ondernemer werkzaam bij bedrijfsleven, overheid en non-profit sector als allround procesbegeleider.

Later kreeg ze toenemende interesse in het beoefenen van mindfulness en ontdekte de link met improvisatie: in het moment staan en accepteren wat zich aandient. In 2015 borrelde het idee op voor een nieuw bedrijf, genaamd Wakkere Tante. Het duurde even voordat duidelijk werd welke talenten ze hier precies in kwijt kon: ontwarren en ontwapenen.

Na al het dramatisch conflict (theater) en innerlijk conflict (mindfulness) besloot ze in 2015 zich te laten opleiden tot Mediator om ook het conflict tussen meerdere partijen in het dagelijks leven te kunnen begeleiden. Het bleek dat ze haar ervaring met improvisatie en mindfulness hierin volop kwijt kon. Het opleidingsinstituut (MTi) huurde haar meteen in als gastdocent om ervaren mediators op te leiden meer in de flow te werken. Al snel ontdekte ze dat haar talent voor mediation ook goed toepasbaar was in haar teamcoaching.

In 2021 ontdekte ze Circling, een practice die je traint om oordeelloos aanwezig te zijn bij wat zich in verbinding met anderen aandient. Sinds april 2023 is ze gecertificeerd Circling Leader en inmiddels werkt ze als freelancer voor The Relateful Company, waar ze online Circles faciliteert. Circling heeft haar werk als procesbegeleider diepgaand beïnvloed.

Naamloos-1CRKBO_Docentlogo_no

Naamloos-1Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

+
Reacties
“Anja Sophie: scherp, snel, kwaliteitsvragen, nuchter, warm.”

R. v. W. (mediation)

“Ik adviseer om Anja Sophie al in te schakelen vóórdat het programma van de activiteit rond is. Ze heeft namelijk veel meer te bieden dan de invulling van een deel van het programma: ze wil een meerwaarde bieden. Ze heeft aandacht voor details, inhoudelijk en organisatorisch, stelt vragen, denkt mee en komt met voorstellen ter verbetering van het programma. Dit vraagt van de organisator extra tijd maar levert een geweldig resultaat op.”

Provincie Flevoland (dagvoorzitterschap)

“De begeleiding vanuit Wakkere Tante heeft mij de laatste maanden ontzettend geholpen uit mijn rare kronkels en moeilijke momenten, met hele logische inzichten, die ik eerder niet heb gezien. Nu wel. Ik voel me zó vrij (en dat is mede door haar).”

Patty Golsteijn (zakelijke coaching)

“Anja Sophie is buitengewoon professioneel, bereidt zich, samen met de opdrachtgevers, uitstekend voor en toont zich zeer verantwoordelijk en flexibel tijdens de uitvoering.”

Gemeente Almere (facilitering)

“Het is gelukt de vinger op de zere plek te leggen (antwoord op de vraag: waarom hebben we nu minder plezier in ons werk dan we hopen?). Dit gebeurde in een veilige sfeer, waarin we ons open durfden te stellen en waarin je gebruik maakte van mooie, gestructureerde en inzichtgevende opdrachten.”

2 zorgprofessionals met eigen praktijk (zakelijke coaching)

“Je bereidt je altijd heel goed voor en zorgt voor veel afwisseling.”

Penny Bloem, Bloem Mediation
(intervisiegroep voor mediators)

“Je bent elke keer goed voorbereid en past steeds weer andere technieken toe, dat houdt het sprankelend. Je hebt een strakke tijdregie.”

Eliane Dosker, Mediation Van Belang
(intervisiegroep voor mediators)

“Iedere keer een nieuwe manier van intervisie waardoor je op een andere wijze naar je eigen werkwijze kunt kijken. Je behoudt goed de regie.”

Rianne Maliepaard, Advocatenkantoor Maliepaard
(intervisiegroep voor mediators)

“Je bent er in geslaagd om een sfeer neer te zetten waarin iedereen ook openhartig zaken durfde te delen. En dat is knap, zeker in een digitale setting. Ik was verder vooral erg blij dat je erin geslaagd bent om er een leuke sessie van te maken en niet een zoveelste teams-vergadering. Wat mij betreft een goede mix tussen actief dingen doen, lol maken en ook nog een stukje inhoud en ‘werk’.”

Thomas Rus, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(online kickoff projectteam)

“Telkens als je een werkvorm uitlegt denk ik ‘What the F*ck gaan we nou weer doen’ en dan blijkt het achteraf toch altijd nuttig te zijn geweest”

“Je hebt een hele andere stijl dan wij ingenieurs, maar toch weet je het zo te balanceren dat je ons meekrijgt”

teamleden IPM-team ingenieursadviesbureau TAUW
(teamcoaching)

“De tijd was beperkt, maar Anja Sophie kwam razendsnel tot de kern. Veel geleerd in een paar uur tijd en veel stof tot nadenken meegekregen. Door de relevante oefeningen kreeg ik praktische handvatten mee om meteen te gaan gebruiken. Ook hebben we af en toe hard gelachen. Een hele prettige kraakheldere workshop!

radio-presentatrice van een Nederlandse nationale omroep
(2×2 uur individuele improvisatiecoaching)

De dienstverlening van Anja-Sophie kenmerkt zich door: haar aanpassend vermogen, haar oprechte verbinding van mens tot mens, haar zoektocht naar de onderstroom en het handelen vanuit haar gevoel. Met waardering, wist ze ook mij als ‘opdrachtgever’ een spiegel voor te houden en op scherp te zetten. Ondanks het feit dat ik haar met een ‘verkeerde opdracht’ op pad had gestuurd, heeft zij de flexibiliteit om dit vanuit haar gevoel om te buigen, in gang te zetten en te doen wat nodig is om het project vlot te trekken. (Team)Coaching van haar zorgt ervoor dat naast de ‘bovenkant ijsberg/bovenstroom’ ook de ‘onderkant ijsberg/onderstroom’ voldoende aandacht krijgt. Want wat gezien en ervaren wordt aan de bovenzijde, vindt zijn oorsprong aan de onderzijde! Nooit ongemakkelijk, altijd in balans. Een genot om mee samen te werken.

Jaco ter Wal, projectdirecteur TAUW
(teamcoaching projectteam)

“Anja Sophie weet als geen ander de juiste snaar in discussies te raken en de tegenstellingen in een team om te zetten in verbinding.”

Geert van der Linden, Friso Civiel Beton- en Waterbouw
(teamcoaching projectteam)

“Anja Sophie heeft onze groep met gemak en op een speelse manier het ongemak helpen op te zoeken.”

Felipe Dos Santos Mota, Metropoolregio Amsterdam
(workshop toegepaste improvisatie voor nieuwe trainees)

 • “Door theater blijft het beter hangen.”
 • “Veilige spiegel.”
 • “Een gevoelig onderwerp werd laagdrempeliger door het theater.”
 • “De rollen die je speelde waren voor iedereen herkenbaar.”
 • “Dit is veel inzichtelijker dan een theoretisch verhaal.”

Kalorama (teamcoaching met Voice Dialogue-theater)

 • “Ik kan zien dat je een ervaren trainer bent want je geeft de deelnemers veel ruimte.”
 • “Afwisseling was top om ons bij de les te houden. Goede, energieke docente.”
 • “Leuk mens als trainster. Top!”
 • “Verrassende en plezierige workshop.”
 • “Vlotte toegankelijke trainingsdag en een energieke trainer!”
 • “De training heeft effect gehad want ik merk direct verschil. In de mediation daarna die best spannend was, zag ik dat me dat veel minder energie kostte, dat ik me veel rustiger voelde, en ook me beter kon concentreren op het gesprek.”

Deelnemers trainingsdag ‘Omgaan met Impasses en Onverwachte Wendingen’ voor mediators

“Wakkere Tante leverde maatwerk en slaagde erin onze heidag verrassend interessant te makken. In plaats van achterover te gaan zitten en te absorberen werden de deelnemers uitgedaagd daadwerkelijk inbreng te leveren. Dit leverde enthousiasme en energie op. Het programma kon, afhankelijk van de situaties die ontstonden, op ieder willekeurig moment worden aangepast en bijgesteld. De collectieve mening aan het einde van de dag was dat sprake was geweest van een aangename verrassing.”

Ton Golstein, directeur Penitentiaire Inrichting Almelo
(teamdag voor MT en Middenkader)

“Dynamisch, energiek, actief, afwisselend, heel anders dan ik gewend was, veilig, vertrouwen gevend, gestructureerd, flexibel inspelend op wat er speelt, variatie in werkvormen.” (deelnemers)

“Penitentiaire inrichting de Achterhoek zit in een cultuurveranderingstraject en we vonden dat we een flinke duw in de rug konden gebruiken. Wakkere Tante heeft daarvoor gezorgd: door een energiek en verrassend traject werden we telkens op het verkeerde been gezet, waardoor vastgeklonken overtuigingen ontwricht werden en er nieuwe beweging kon ontstaan, beweging die we koesteren. En dat alles terwijl er veel gelachen werd.” (vestigingsdirecteur Ruut Bernsen)

Middenkader/MT Penitentiaire Inrichting Achterhoek
(tweedaagse Werkretraite ‘Reis van de Held’)

 • “Plezierig om mee te werken, duidelijk in het verklaren van doelen, goed time management”
 • “Prettige persoonlijkheid, leidend maar niet willen overheersen, zichzelf zijnd. Complimenten!”
 • “Prima motiverend, in de gaten hebben als ‘energie’ wegzakt. Houdt focus.”
 • “Goede interventies, open & humor”
 • “Enthousiast, greep tijdig in, energiek!”
 • “Goede facilitering, en de improvisatietechnieken werkten voor mij heel goed.”

Deelnemers teamdag Rabobank International
(besluitvormingssessie met o.m. Toegepaste Improvisatie)

“Met een verfrissende blik en creatieve oefeningen ben je in staat geweest om de nadruk op de overeenkomsten van de verschillende teamleden te leggen in plaats van op de verschillen. Dit heeft positieve invloed gehad op de samenwerking binnen het projectteam en met de opdrachtgever.”

Anton van Essen, projectmanager ingenieursadviesbureau TAUW
(teamcoaching)

“We hebben Wakkere Tante ingehuurd tijdens de Corona crisis, om als afdeling weer eens gezamenlijk iets te doen, los van de inhoud. Wakkere Tante is met vlag en wimpel geslaagd. Ze heeft ons op een leuke en luchtige manier meegenomen. Ze maakt optimaal gebruik van de kansen en beperkingen die videobellen (Zoom) biedt. In anderhalf uur hebben we veel gedaan: lol gehad, fysiek bewogen, in break-out sessies persoonlijkere gesprekken gehad. Ondanks dat ze de groep niet kende, wist ze een ongedwongen en veilige sfeer te creëren. Wakkere Tante is een uitstekende online facilitator voor een groepssessie. Ze beheerst de techniek en gaat goed om met de online groepsdynamiek. Zelf was ons dit niet gelukt.”

Pim de Wilde, afdeling Strategie, Beleid en Internationale zaken, van Autoriteit Financiële Markten (online teambuildingssessie)

“De coaching heb ik als fijn ervaren; Zeer duidelijk, open, VEILIG, nuttig en met een mooi resultaat. Anja Sophie is ÉCHT en daardoor voor mij een prima coach. Zij speelt in op wat er op HET MOMENT nodig is en zonodig lost zij ter plekke ingewikkelde situaties op.”

“Ik heb het traject met jou als heel fijn ervaren. Ik voelde dat jij echt je energie en gevoel stopte in de coaching en je wilde dat wij groeiden tot een beter team. Je bent begripvol en hebt duidelijk nooit een “kant” gekozen en alle kanten bekeken van verhalen. Hierdoor had ik meer vertrouwen in jou als coach. Dankjewel!”

deelneemsters, Wilgaerden Lekerweide Groep (teamcoachtraject voor team in ouderenzorg)

“Nogmaals bedankt voor de inspirerende middag! Vooral het contact leggen met de groep vond ik erg goed. Laagdrempelig in aansluiting, veel positiviteit en een pakkende manier van praktijkvoorbeelden.
Ik heb alleen maar enthousiasme gehoord.

Alie Buit-Poelstra, HR adviseur Zorgspectrum Het Zand

(inspiratiesessie over Feedback en Veilig werken in het team voor 50 zorgprofessionals)

+
Privacy

Privacy Statement

versie 23 mei 2018

Bedrijfsgegevens

Wakkere Tante is een eenvrouwszaak van A.S. Boorsma, gevestigd te Spaarndammerstraat 766, 1013 TJ Amsterdam. Wakkere Tante is bereikbaar via hallo@wakkeretante.nl en 06-54761742.

Opdrachtgevers en toepasselijkheid AVG

Het overgrote deel van de klanten van Wakkere Tante is geen natuurlijk persoon, maar een organisatie (rechtspersoon). Daar is de AVG niet op van toepassing. Voor die enkele natuurlijke personen die contact opnemen met Wakkere Tante, geldt het volgende:

Persoonsgegevens

Wakkere Tante verzamelt alleen contactgegevens van (potentiële) opdrachtgevers die uit zichzelf contact opnemen. Deze gegevens worden bewaard omdat de ervaring leert dat opdrachtgevers na vele jaren soms weer terugkomen, en de vroegere correspondentie dan relevant blijkt. Sommige gegevens worden gedeeld met medewerkers die ik inhuur om de opdracht te kunnen uitvoeren. Dit valt allemaal onder de grondslag uitvoering van overeenkomst. De gegevens worden bewaard op een laptop, in Apple iCloud en Google Mail.

Wakkere Tante verstuurt geen nieuwsbrieven.

Wakkere Tante heeft op de site geen trackers/facebook pixels/cookies/etc. Er is een proces in gang gezet om de plugins die automatisch data van bezoekers verzamelen, actief uit te zetten.

Wakkere Tante verwerft geen gegevensbestanden.

Verwerking

De klantgegevens worden enkel gedeeld met het administratiekantoor Kees de Boekhouder. Zij sluiten geen verwerkersovereenkomst met Wakkere Tante, want zijn bezig hun Algemene Voorwaarden aan te passen, hetgeen dit zou moeten dekken. Dit ligt nu (23-5-2018) bij hun jurist.

Foto’s op website

Op sommige foto’s op de website staan herkenbare deelnemers aan mijn programma’s. Dit heeft een marketingdoelstelling. Deze mensen hebben geen individuele toestemming gegeven. Hun leidinggevende, die met mij de overeenkomst van opdracht sloot, wel.

Verwijdering persoonsgegevens

Als iemand verzoekt verwijderd / onherkenbaar gemaakt te worden op een foto op de website, gebeurt dat terstond.

Als een opdrachtgever wil dat zijn/haar gegevens verwijderd worden dan kan dat in beperkte mate. De gegevens die behoren bij de uitvoering van overeenkomst en dus terecht komen bij administratiekantoor Kees de Boekhouder, kunnen niet verwijderd worden.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Wakkere Tante
[06-54761742]

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren